فرایند اخذ پروانه ساختمان

 فرایند اخذ پروانه ساختمان 

 

فرایند اخذ پروانه ساختمان در شهرداری بهاباد بر اساس گردش کار زیر می باشد.

*حداقل زمان  در صورت تکمیل بودن مدارک و عدم ارتکاب تخلف در ساختمان ۵ روز و حداکثر ۷ روز می باشد.

 

ا-تشکیل پرونده :

اخذ مدارک : کپی کارت ملی و شناسنامه و همچنین قولنامه یا سند زمین (برابر اصل) و پوشه

-فرم درخواست

۲ – بازدید کارشناس عمرانی شهرداری از موقعیت زمین

 اخذ نامه استعلام زمین از شهرداری و تحویل آن به اداره راه و شهرسازی

۳- ارائه جوابیه اداره راه و شهرسازی به شهرداری

۴ –اخذ گواهی بلامانع شهرسازی، بررسی در نظارت فنی

۵ –دستور نقشه

۶ – طراحی نقشه معماری

۷ – پرداخت عوارض شهرداری و حق بیمه کارگران ساختمانی

۸ – تهیه مدارک پیش نویس

۹- صدور پروانه